EIJA  MATTILA
Kirjoita alaotsikko tähän

Perhepsykoterapeutti (VET), Paripsykoterapeutti (ET), Työnohjaaja, Mielenterveyden ensiapu® -ohjaajaKasvatustieteen tohtori (KT), Sairaanhoidon opettaja (SHO),Psykiatrinen sairaanhoitaja (RN)

Tarjoan vuorokuuntelu- ja keskusteluapua pulmallisissa perhe- ja parisuhteissa. Valviran ja Kelan perhepsykoterapeuttina ja Kelan pariterapeuttina teen myös yksilöterapiaa perhepsykoterapeuttisesta viitekehyksestä.

Psykoterapiaosaaminen ja -kokemus: human  to human (H2H)

 • asiakkaan tilanteen mukainen psykoterapia = integratiivinen psykoterapia
 • positiivisten suhteiden palautuminen
 • ahdistuksesta ja masennuksesta selviytyminen, (esim. synnytyksen jälkeinen masennus)
 • eroterapia (esim. tuki eroamispäätökseen, eron jälkeiseen aikaan tai suhteen jatkamiseen)
 • muut kriisi- ja tukikeskustelut traumaattisissa tilanteissa, kuten esim. perheväkivalta
 • surun käsitteleminen esimerkiksi menetysten ja luopumisten seurauksena
 • pikkulapsiperheiden arjen helpottuminen
 • tuki murkkuikäisten vanhemmuuteen
 • työssä jaksaminen, työuupumus
 • vanhempainohjaus (myös uusperheet)
 • Sairastuneen läheinen, älä jää yksin huolinesi

Hoidon alussa laadimme yhdessä asiakkaan kanssa terapiasopimuksen, jossa kuvataan asiakkaan odotuksia ja terapeutin käyttämiä keinoja. Lisäksi sovimme luottamuksellisuudesta, tapaamisten kestosta ja maksuista. Jos olet työtön, opiskelija tai eläkeläinen, ota silti rohkeasti yhteyttä. Neuvotellaan sinulle sopiva maksu.

"Voiko terapia enää paremmin loppua, kun nyt taas perhesuhteet toimii..." (56 -vuotias yksinhuoltajaäiti)

Perhe-, pari- ja yksilöpsykoterapiahinnat

Kela-asiakkaat: 10 € - 40 € / 45 min.

Yksityisesti terapiaan hakeutuvat: 60 € / 45 min.

Ystävällisin terveisin

Mattilan Eija

eijannelille@gmail.com; +358 46 8567732; www.eijamattila.com

Toiminimelläni EduPower Eija Mattila

Tarjoan myös työnohjausta, koulutusta ja konsultaatiota.

Työnohjaus on "henkistä suihkua"muutaman kerran konsultaationa tai pitempään kestävänä prosessina. Työnohjattavat tutkivat ja jäsentävät työhönsä ja työyhteisöönsä liittyviä kokemuksia ja tunteita. Työntekijä tai vapaaehtoinen pääsee keventämään työkuormaansa, ymmärtää paremmin omia ja toisten toimintatapoja sekä oppii ottamaan käyttöönsä luomiaan ja tarpeellisiksi katsomiaan, sopivasti toisenlaisia työtapoja.

Mattila E. 2013. Hoitotyön työnohjaus. Teoksessa Mustajoki M., Maanselkä S., Alila A. & Rasimus M. (toim.) 2013. Sairaanhoitajan käsikirja. Hämeenlinna: Duodecim, 865 - 866. Luettavissa www.terveysportti.fi

Koulutan ja konsultoin julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin työyhteisöjä ja potilasjärjestöjä mielen hyvinvointiin liittyvissä asioissa ja myös päihdeasioiden puheeksi ottamisessa. Mielenterveyden ensiapuohjaajana pidän suurta suosiota saaneita Mielenterveyden ensiapu®- kursseja.

Työnohjaus

Yksilö: 60 € / 45 min.

Ryhmä: 120 € / 90 min.

Työyhteisö: 240 € /120 min.

Koulutukset

95 € / 45 min. tai sopimuksen mukaan

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!